• Nederlands
    • Engels

Wetgeving etiketteren

Om consumenten te voorzien van eerlijke en transparante informatie over het product, is er wetgeving etiketteren. Wetgeving met betrekking tot etiketteren staat beschreven in Verordening (EU) nr. 1169/2011, betreffende verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Ten allen tijde moet je namelijk misleiding voorkomen. Eigenlijk kun je het dus zien als een bescherming voor de consument. Waarbij de consument een weloverwogen keuze kan maken bij de aankoop van een product.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt, namens de overheid, toezicht op het feit of levensmiddelenproducenten de juiste gegevens op etiketten vermelden. Ook kan er tijdens een audit tegen bepaalde kwaliteitssystemen zoals IFS en BRC producten worden getoetst. Bijvoorbeeld op de juistheid van etikettering van levensmiddelen.

Verordening (EU) nr. 1169/2011

In Verordening (EU) nr. 1169/2011 staan een aantal verplichtingen die voor jou als producent van groot belang zijn. Zo is het verplicht om allergenen en de voedingswaarde op het etiket van jouw producten te plaatsen. Ook de leesbaarheid voor de consument speelt een grote rol. Er zijn bijvoorbeeld verplichtingen voor de presentatie van het etiket. Hieronder vind je meer informatie over de onderwerpen die voor jou, als producent van levensmiddelen, van toepassing zijn.

boxarrow-up

Verplichte vermeldingen

Wat er precies op het etiket van een levensmiddel moet staan, staat in Verordening (EU) nr. 1169/2011.

boxarrow-up

Voedingswaarde

In de nieuwe verordening is het verplicht de voedingswaarde van een product te vermelden op het etiket.

boxarrow-up

Claims

Op etiketten mag geen informatie staan die misleidend, dubbelzinnig of verwarrend kan zijn.

boxarrow-up

Ingrediëntendeclaratie

Op het etiket moet je de ingrediëntendeclaratie vermelden: een opsomming van alle ingrediënten.

boxarrow-up

Allergenen

De allergenen wetgeving noemt 14 allergenen die je moet vermelden op het etiket.

boxarrow-up

Presentatie

De verplichte vermeldingen op de verpakking of het etiket moeten duidelijk leesbaar zijn.

boxarrow-up

Benaming

De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming.

boxarrow-up

Hoeveelheid

De hoeveelheid van een levensmiddel wordt uitgedrukt in volume of massa-eenheden.

boxarrow-up

Houdbaarheid

Bij bederfelijke levensmiddelen moet de uiterste consumptiedatum aangegeven staan.

boxarrow-up

Oorsprong of herkomst

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht.

boxarrow-up

Exploitant

De exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, is verantwoordelijk.

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlen
Offerte aanvragen
Etiketteren.nl gaat verder als Normec Label & Specifications

Sinds 1 februari 2019 heet Etiketteren.nl Normec Label & Specifications. Voor u verandert er niets, behalve de naam. U kunt op ons blijven rekenen als u een specialist nodig heeft die antwoord heeft op al uw vragen op het gebied van etikettering, specificatiebeheer en de meest recente wet- en regelgeving.

Normec Label & Specifications is onderdeel van Normec Foodcare. Normec Foodcare neemt complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten