• Nederlands
    • Engels

Wetgeving etiketteren

Wetgeving met betrekking tot etiketteren staat beschreven in Verordening (EU) nr. 1169/2011, betreffende verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. In de verordening staat een aantal verplichtingen die voor jou als producent van groot belang zijn. Allergeneninformatie en voedingswaarde zijn onder andere zaken die verplicht zijn. Daarnaast speelt de leesbaarheid voor de consument een grote rol. Zo zijn er bijvoorbeeld voorwaarden aan de presentatie van het etiket.

Hieronder vind je de onderwerpen die voor elke producent van levensmiddelen van toepassing zijn.

boxarrow-up

Presentatie

Letterhoogte van verplichte vermeldingen De in artikel 9, lid 1 genoemde verplichte vermeldingen op de verpakking of het etiket moeten duidelijk leesbaar zijn en moeten een lettergrootte hebben met een x-hoogte van 1,2 mm of meer (zie bijlage IV van de verordening). Voor verpakkingen waarvan het grootste oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt, dient de bedoelde lettergrootte minstens 0,9 mm (x-hoogte) te zijn.   6 = x-hoogte 7 = corpsgrootte Voedingswaarde De voedingswaardegegevens dienen in hetzelfde gezichtsveld te worden aangebracht en, naar gelang het geval, in de bijlage XV voorziene volgorde. Indien er voldoende ruimte is, worden zij gepresenteerd in tabelformaat met de cijfers onder elkaar. Indien er onvoldoende ruimte is, worden de gegevens achter elkaar geplaatst. Aanvulling uitdrukking en presentatie Ter aanvulling mogen de energetische waarde en de hoeveelheden nutriënten in andere uitdrukkingsvormen vermeld en/of gepresenteerd worden met gebruikmaking van andere grafische vormen of symbolen dan woorden en getallen.  

boxarrow-up

Verplichte vermeldingen

Op de verpakking van een levensmiddel dienen de volgende verplichte vermeldingen te staan: de benaming van het levensmiddel de lijst van ingrediënten de in bijlage || genoemde stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken en die aan het levensmiddel zijn toegevoegd de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten de nettohoeveelheid van het levensmiddel de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden de naam of handelsnaam en het adres van de exploitant het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig artikel 26 een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %: het effectieve alcoholvolumegehalte een voedingswaardevermelding De benaming, nettohoeveelheid en het eventuele alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% moeten in hetzelfde gezichtsveld staan. Voor niet-voorverpakte levensmiddelen dient enkel de informatie over de allergenen verstrekt te worden, voordat de aankoop plaatsvindt (tenzij de lidstaten nationale maatregelen vaststellen waarbij het weergeven van bepaalde vermeldingen of elementen hiervan verplicht wordt gesteld). Bij bijvoorbeeld de bakker, de slager, de vishandel, de oliebollenkraam, de loempiakraam en restaurants dient de informatie over allergenen beschikbaar te zijn voordat de bestelling wordt gedaan. Verkoop op afstand Op voorverpakte levensmiddelen die op afstand

boxarrow-up

Benaming

De benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming. Als er geen wettelijke benaming bestaat, is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als deze niet bestaat, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven. De benaming van het levensmiddel mag niet worden vervangen door een benaming die beschermd is als intellectueel eigendom, handelsnaam of fantasienaam. Vermeldingen die samen met de benaming moeten worden aangebracht In bijlage VI van de verordening zijn specifieke bepalingen vastgelegd voor vermeldingen die samen met de benaming moeten worden aangebracht.  

boxarrow-up

Ingrediëntendeclaratie

Op het etiket moet de ingrediëntendeclaratie worden vermeld: een opsomming van alle ingrediënten in het product in dalende volgorde van gewicht. De ingrediënten die de in bijlage || genoemde stoffen of producten bevatten (de wettelijke 14 allergenen) dienen te worden benadrukt door een onderscheidende typografie, bijvoorbeeld vetgedrukt lettertype of hoofdletters. KWID Kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) houdt in dat het percentage van het betreffende ingrediënt in het eindproduct, wordt aangegeven in de ingrediëntendeclaratie. KWID is verplicht voor ingrediënten welke voorkomen in de benaming van het levensmiddel, opvallend in woord of beeld worden aangegeven of van wezenlijk belang zijn om een levensmiddel te karakteriseren. In bijlage VIII van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 wordt de kwantitatieve opgave van ingrediënten verder toegelicht. Weglating lijst ingrediënten Weglating van de lijst van ingrediënten is voor een aantal productcategorieën toegestaan. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op: Onbewerkte verse groenten en fruit Koolzuurhoudend water Uit één ingrediënt bestaande levensmiddelen Zie voor een complete opsomming hiervan artikel 19 uit Verordening (EU) nr. 1169/2011. Overige verplichtingen van de ingrediëntendeclaratie Voor bepaalde ingrediënten gelden nog aanvullende verplichte vermeldingen. Zo moet de specifieke plantaardige oorsprong van vetten en oliën van plantaardige oorsprong worden vermeld. Ook dient bij een geharde olie of vet vermeld

boxarrow-up

Allergenen

Wat zijn allergenen? Het woord ‘allergie’ betekent letterlijk: veranderde reactie. Het immuunsysteem van iemand die allergisch is, reageert op een andere manier op stoffen van buitenaf dan dat van iemand die niet allergisch is. Allergenen zijn dus stoffen en producten die mogelijk een allergie of een intolerantie veroorzaken. Stoffen en producten die allergie of intolerantie veroorzaken Volgens de wetgeving zijn er 14 stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken.  Hier moet je een vermelding van maken op het het etiket van het product. De volgende stoffen en producten zijn opgenomen in de wetgeving: glutenbevattende granen schaaldieren eieren vis pinda’s (aardnoten) soja melk (inclusief lactose) noten selderij mosterd sesamzaad SO2 / sulfiet (> 10mg/kg) lupine weekdieren Benieuwd naar een specifieke omschrijving per allergene stof? Zie hiervoor bijlage II van Verordening (EU) nr. 1169/2011. Allergenen in de ingrediëntendeclaratie In artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is bepaald dat de allergenen in de lijst van ingrediënten moeten worden opgenomen. Elk ingrediënt dat een allergeen is of bevat moet zijn benadrukt door middel van een andere typografie, bijvoorbeeld door een afwijkend lettertype, andere stijl of achtergrondkleur. Ook vermelding van allergenen in technische hulpstoffen is verplicht gesteld. Als er op het etiket geen

boxarrow-up

Hoeveelheid

De nettohoeveelheid van een levensmiddel wordt, onder gebruikmaking van liter, centiliter, milliliter, kilogram of gram, naargelang het geval, uitgedrukt in: volume-eenheden bij vloeibare producten massa-eenheden bij andere producten De technische voorschriften inclusief specifieke gevallen waarin de opgave van de nettohoeveelheid niet vereist is, zijn vastgesteld in bijlage IX.

boxarrow-up

Houdbaarheid

Bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale houdbaarheid vervangen door de uiterste consumptiedatum. Na de uiterste consumptiedatum wordt een levensmiddel onveilig geacht. De passende datum wordt uitgedrukt overeenkomstig bijlage X. Uitzonderingen In bijlage X staat een aantal producten vermeld waarvoor vermelding van een houdbaarheidsdatum niet verplicht is. Dit zijn onder andere: verse groenten en fruit wijn bakkerijproducten die bestemd zijn om binnen 24 uur te worden geconsumeerd azijn keukenzout Bewaarvoorschrift Indien voor levensmiddelen bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden gelden, worden deze voorschriften of voorwaarden aangegeven. Na openen verpakking Op het etiket moet een bewaarvoorschrift en/of uiterste consumptiedatum worden aangegeven na opening van de verpakking.

boxarrow-up

Oorsprong of herkomst

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht: Als weglaten de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het levensmiddel Voor vers vlees van varkens, schapen, geiten, pluimvee, vis, rundvlees en rundvleesproducten Tevens is deze vermelding verplicht voor honing, groenten en fruit, en olijfolie Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel vrijwillig wordt vermeld, maar niet hetzelfde is als die van het primaire ingrediënt ervan dient dit vermeld te worden.

boxarrow-up

Voedingswaarde

Met de invoering van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is de voedingswaardevermelding een verplicht onderdeel voor alle voorverpakte levensmiddelen.De verplichte voedingswaardevermelding omvat de hieronder vetgedrukte nutriënten. Deze mogen worden aangevuld met een of meer van de andere weergegeven nutriënten. (Op het etiket hoeven de voedingswaarden niet vetgedrukt weergegeven te worden. Onderstaande is slechts ter verduidelijking welke voedingswaarden verplicht zijn.)                 Het is wettelijk vastgesteld in welke eenheden de hoeveelheden moeten zijn uitgedrukt. Deze moeten per 100 g of 100 ml aangegeven staan op de verpakking. Het vermelden van de hoeveelheden per portie en van het percentage van de referentie-inname is vrijwillig, maar moet wel voldoen aan wettelijk vastgestelde voorwaarden. Dit geldt ook voor herhaling van de voedingswaarden in het hoofdgezichtsveld. Je kunt de regels hierover terugvinden in artikel 30, 32 en 33 van Verordening (EU) nr. 1169/2011. Presentatie Met betrekking tot de presentatie van de voedingswaarden, zijn er verschillende eisen. Zo is de volgorde van nutriënten vastgesteld en moeten de voedingswaarden in een tabel staan. Bij onvoldoende ruimte mogen de gegevens ook achter elkaar worden geplaatst in plaats van in tabelvorm. Meer informatie over de presentatie is te vinden op de deze pagina presentatie. Bepaling

boxarrow-up

Claims

Op etiketten mag geen informatie staan die misleidend, dubbelzinnig of verwarrend kan zijn. Eventuele (gezondheids)claims dienen gebaseerd te zijn op relevante wetenschappelijke gegevens. Wetgeving claims De Europese Commissie kan etiketgegevens beoordelen. Als teksten misleidend, dubbelzinnig of verwarrend worden bevonden, kan de exploitant worden verplicht de tekst te verwijderen dan wel aan te passen. Voor voedings- of gezondheidsclaims op levensmiddelen is specifieke wetgeving opgesteld om de kans te verkleinen dat consumenten misleid worden. Hierin staat aangegeven waaraan men moet voldoen om een bepaalde claim te mogen voeren. Specifieke wetgeving ten aanzien van claims: Verordening (EG) nr. 1924/2006 Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen Verordening (EG) nr. 432/2012 Lijst met toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen Verordening (EG) nr. 376/2010 Verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen Meer informatie Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Overzicht van toegestane gezondheidsclaims op website van de Europese Unie: ec.europa.eu/nuhclaims/ Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA): www.efsa.europa.eu

boxarrow-up

Exploitant

De exploitant onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, is verantwoordelijk voor de voedselinformatie. De naam of handelsnaam en de adresgegevens moeten op de verpakking vermeld worden. Alleen vermelden van een telefoonnummer, emailadres of website is niet voldoende. Import Veel producenten en importeurs importeren levensmiddelen uit landen buiten de Europese Unie naar Nederland. In dit geval is het verplicht dat de importeur zijn naam en adres op de verpakking vermeldt. De importeur neemt de verantwoordelijkheid over van de producent van het levensmiddel. Indien het voorverpakte levensmiddel voor de eindverbruiker (consumentenartikelen, inclusief producten voor grote cateraars) betreft, mogen deze producten niet direct op de Nederlandse markt gebracht worden met alleen een etiket van land van oorsprong / plaats van herkomst. De producten dienen per stuk een etiket in de Nederlandse taal te bevatten, dat voldoet aan Verordening (EU) nr. 1169/2011. Export Bij export van levensmiddelen naar landen buiten Nederland en/of buiten de Europese Unie is het belangrijk dat de etiketten in een taal zijn geschreven die gemakkelijk te begrijpen is voor de consumenten in het betreffende land. Doorgaans betekent dit de taal van het land waar het product naartoe wordt geëxporteerd. Daarnaast dienen de etiketten te

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlen
Offerte aanvragen
Etiketteren.nl gaat verder als Normec Label & Specifications

Sinds 1 februari 2019 heet Etiketteren.nl Normec Label & Specifications. Voor u verandert er niets, behalve de naam. U kunt op ons blijven rekenen als u een specialist nodig heeft die antwoord heeft op al uw vragen op het gebied van etikettering, specificatiebeheer en de meest recente wet- en regelgeving.

Normec Label & Specifications is onderdeel van Normec Foodcare. Normec Foodcare neemt complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten