• Nederlands
    • Engels
Nulmeting specificatiebeheer

Nulmeting specificatiebeheer

Voldoen de specificaties aan de wetgeving? Voldoet jullie systeem aan de eisen die de GFSI standaarden stellen aangaande labelling en specificatiebeheer? Hoe verloopt de informatievoorziening door jullie bedrijf? Worden de specificaties van de grondstoffen en de receptuur omgezet naar de juiste tekst op de etiketten? Worden wijzigingen op de juiste wijze doorgevoerd op alle documenten? Tijdens de nulmeting specificatiebeheer komen we hier samen met jou achter.

Inzicht in het specificatiebeheer

Je etiketten moeten minimaal voldoen aan de Verordening (EU) nr. 1169/2011, maar zijn ze ook gebaseerd op de juiste gegevens? Werkt de informatiestroom wel zoals deze werken moet? Gaat de informatie over veel verschillende schijven? Is het voor iedereen duidelijk welke informatie noodzakelijk is voor het opstellen van een specificatie? Door een korte steekproef (de nulmeting specificatiebeheer) geven wij jou hier direct inzicht in. Zo krijg jij inzicht in de status van het specificatiebeheer. Vervolgens kijken we welke stappen je moet nemen om het specificatiebeheer te optimaliseren.

Onderdelen nulmeting specificatiebeheer

We kijken naar verschillende onderdelen van het specificatiebeheer. Natuurlijk is het altijd mogelijk om dit samen af te stemmen. Onderdelen die standaard terug komen tijdens de nulmeting specificatiebeheer zijn:

  • Informatiestroom ten aanzien van specificaties en labels
  • Welke afdelingen zijn betrokken
  • Hoe wordt informatie vastgelegd en geborgd
  • Is informatie van grondstoffen juist overgenomen in de receptuur
  • Is de informatie correct en is de juiste wetgeving toegepast
  • Worden wijzigingen adequaat doorgevoerd
  • Is alle informatie beschikbaar en overzichtelijk voor de gebruikers
  • Steekproef op label, specificatie en bijbehorende grondstofspecificaties van 1 of meerdere producten

Hoe werkt een nulmeting

Een nulmeting specificatiebeheer neemt een dagdeel of een dag in beslag. Dit is afhankelijk van de grootte van je bedrijf en het aantal producten dat jullie voeren. Je ontvangt meteen een kort verslag van de bevindingen.

Onze medewerkers zijn bevoegd intern auditor. Daardoor is het ook mogelijk om de nulmeting uit te breiden met een verslaglegging. Hierdoor heb je tevens een rapportage welke je als intern auditrapport kan gebruiken.

Een nulmeting laten uitvoeren

Wil je een nulmeting voor jouw specificatiebeheer laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen of bel gratis naar 0800 252 27 37.

specification management boxarrow-up

Inzicht in specificatiebeheer met nulmeting

Wil jij inzicht in de status van het specificatiebeheer? Laat een nulmeting specificatiebeheer uitvoeren en weet waar je staat.

Neem contact op
© 2020 Normec Foodcare Privacy
nlen
Offerte aanvragen
Etiketteren.nl gaat verder als Normec Label & Specifications

Sinds 1 februari 2019 heet Etiketteren.nl Normec Label & Specifications. Voor u verandert er niets, behalve de naam. U kunt op ons blijven rekenen als u een specialist nodig heeft die antwoord heeft op al uw vragen op het gebied van etikettering, specificatiebeheer en de meest recente wet- en regelgeving.

Normec Label & Specifications is onderdeel van Normec Foodcare. Normec Foodcare neemt complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten